Sıkça Sorulan Sorular

Suriye Vatandaşları dışında tüm ülkelerin vatandaşları yatırım yolu ile Türk Vatandaşı olabilirler.

Günümüz itibari ile bu süre 45 gündür fakat yetki makamları tarafından bu sürenin 30 güne indirilmesine yönelik çalışmalar sürat le devam etmektedir.

Başvurunuzun yapılabilmesi için gayrimenkulün 19.09.2018 tarihinden sonra alınması ve satışa dair belgelerin  asıllarının (ödeme dekontları vs.)  elinizde olması gerekmektedir.

Satın alma işlemi her iki para birimi ile de yapılabilmektedir. Ödemenin Türk Lirası ile yapılması halinde, satın alma işleminin yapıldığı tarihte ki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Dolar satış kuruna göre hesaplanır.

Evet yaptırmalısınız, değer tespit raporu olmadan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapamazsınız ve uygunluk belgesi alamazsınız. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkili kurumun hazırlamış olduğu raporu ve tapudaki satış bedelini baz almaktadır.

Hayır 18.09.2018 tarihinden sonra alınmış başka gayrimenkulünüz varsa değerleme kuruluşlarından alacağınız belgeler ile tüm gayrimenkulleriniz ile bir başvuru yapmanız da mümkündür. Bu tarz başvurularda gayrimenkullerin toplam değeri hesaplanarak uygunluk belgesi hazırlanmaktadır.

Yatırım yolu ile Türk Vatandaşlığı başvuru dosyanızın İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne tesliminin ardından  vatandaşlık dosyası düzenlenerek NVİGM’ye gönderilir, NVİGM de  kişinin Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunup bulunmadığına ilişkin arşiv araştırması  için dosyayı  Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Milli istihbarat teşkilatına gönderir. Bu kurumlardan gelecek bilgiler doğrultusunda Cumhurbaşkanı tarafından Türk Vatandaşlığının kazanılması yolunda karar verilmesi halinde Türk vatandaşlığı kazanılır.

Türkiye’de bulunmamanız halinde firmamızın avukatlarına vereceğiniz vekalet ile sizin adınıza a’dan z’ye tüm işlemleri gerçekleştirebilmekteyiz.

Hayır. Yabancının Eşi ve henüz reşit olmamış çocukları da bu vatandaşlık hakkı kazanabilir. Ergin çocuklara oturma izni alma konusunda kolaylık sağlanır. Ergin olma yaşı yabancının kendi ülkesindeki kanunlar çerçevesinde değerlendirilir.

Hayır, vatandaş olduktan sonra istediğiniz kadar yurt dışında kalabilirsiniz, vatandaşlıktan çıkarılmazsınız.

Evet, yabancının vatansız olduğunu gösterir uluslar arası resmi makamlarca onaylanmış belgeler ile vatandaşlık başvurusu yapmak mümkündür.

bekirbahadirS.S.S