250.000 USD Gayrimenkul Yatırımı ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

250.000 USD Gayrimenkul Yatırımı ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Türk Vatandaşlığını bu yolla almak isteyen yabancı yatırımcıların en Az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz yada karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın almaları gerekmektedir.
Taşınmaz bir adet olabileceği gibi birden fazla da olabilir, bu gibi durumlarda toplam taşınmaz değerleri dikkate alınmaktadır.
Türk Vatandaşı olmak isteyen yabancı yatırımcıların dikkat etmesi gereken bir diğer önemli husus ise yatırımın “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in yürürlüğe konulma tarihi olan 18 Eylül 2018 tarihinden sonra yapılmış olmasıdır.
Yatırım yoluyla Türk Vatandaşı olmanın bir avantajı da yabancı yatırımcının eşi ve 18 yaşını aşmamış çocuklarına da bu yolla Türk Vatandaşı olma imkanı veriliyor oluşudur.
Yabancı yatırımcının belirtilen değerlerdeki taşınmazı satın almasının ardından bunu ispatlar belgelerle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne başvuru yaparak uygunluk belgesi alması ve Türk Vatandaşlığı talebinde bulunması gerekmektedir. Bu işlemi yapmanızın ardından İstisnai Türk Vatandaşlığı başvurunuz resmi olarak başlamış kabul edilir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü yabancı yatırımcı tarafından satın alınan taşınmazın değerinin 250.000 Amerikan Doları değerinde olup olmadığını kontrol eder ve olumlu görüş gelmesi halinde Türk Vatandaşlığı başvurusu için istenilen uygunluk belgesini verir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün uygunluk belgesini hazırlama süresi üç gün ile bir hafta arasından değişiklik göstermektedir.
Bu işlemin ardından yabancının 6458 Sayılı Kanunun 31’inci maddesinin (j ) bendi kapsamında( Kısa Dönem İkamet İzni) Göç İdaresinden randevu alarak randevuyu beklemeksizin Göç İdaresine İkamet izni başvurusu yapılmalı ve onay belgesi alınmalıdır. İl göç idaresi müdürlüğünce verilen onay belgesinin alınmasının ardından İstisnai Türk Vatandaşlığı başvuru dosyanız kurumca istenilen belgeler başvuru usulüne uygun ve eksiksiz olarak hazırlanmalı ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne teslim edilmelidir.
Proinfo Danışmanlık, taşınmaz alarak Türk Vatandaşı olmak isteyen müşterilerine tapu devir işlemlerinden başlayarak, Gayrimenkulün değer tespiti, uygunluk belgesinin alım işlemleri, ikamet izni başvurusu ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne yapılacak başvuru için gerekli başvuru belgelerinin hazırlanması hususlarında eksiksiz ve profesyonel bir hizmet deneyimi sunmaktadır.
Her biri konularında uzman Avukat ve Göç Danışmanı kadromuz, kaliteli ve koşulsuz müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vermeyi kendine amaç edinmiş olup, Türkiye’nin tüm illerine hizmet sağlayabilmektedir.

bekirbahadir250.000 USD Gayrimenkul Yatırımı ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması